top of page

Lielbritānijas latvieši palīdzējuši atjaunot sporta laukumu Strazdumuižas skolai

4. septembrī, svinīgā pasākumā oficiāli atklāja labiekārtoto sporta laukumu Strazdumuižas internātvidusskolas bērniem ar redzes invaliditāti. Laukums atjaunots un labiekārtots par līdzekļiem, ko saziedoja Lielbritānijā dzīvojošie latvieši un cilvēki no Latvijas. Ziedojumu vākšanu organizēja Lielbritānijas latviešu pasākumu rīkotāju apvienību “Bērzes Strazdi” sadarbībā ar labdarības fondu Labdaris.lv.

 

Lai bērni ar redzes traucējumiem varētu patstāvīgi orientēties telpā un integrēties sabiedrībā, ir nepieciešams regulāri attīstīt koordināciju. Bez piemērotas vides un parīkojuma to izdarīt ir ļoti sarežģīti. Vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas ir pilnībā pielāgota bērniem un jauniešiem ar redzes invaliditāti, ir Strazdumužas internātvidusskola.

 

“Strazdumuižas internātvidusskolas bērnu sporta stundas notika skolas parkā, kurā nebija pilnīgi nekāda aprīkojuma, ne arī pienācīga seguma. Tā kā Strazdumuižas internātvidusskolai bija nepieciešama līdzcilvēku palīdzība, veicot skolas sporta laukuma labiekārtošanu, lai bērni varētu nodarboties ar sportu svaigā gaisā bez traumu riska, brīvprātīgi tika aizsākts šis projekts”, informē apvienības “Bērzes Strazdi” pārstāvis Toms Zeltiņš. Viņš norāda, ka biedrība regulāri iesaistās arī citās labdarības akcijās.

 

Kopējās projekta izmaksas bija 7832,62 eiro. Ziedojumu vākšana notika apvienības “Bērzes Strazdi” rīkotajos pasākumos Lielbritānijā. Pateicoties Lielbritānijā dzīvojošo latviešu kopienas aktivitātēm un atbalstam, kā arī tepat Latvijā dzīvojošu cilvēku palīdzībai, jau pēc dažām dienām Strazdumuižas internātvidusskolas audzēkņiem būs pieejams jauns, speciāli viņu vajadzībām piemērots sporta laukums.

 

Labiekārtotā sporta laukuma atklāšana notika šī gada 4. septembrī pulksten 10.30. Pasākums notika skolas parkā (Juglas iela 14a, Rīga). Tajā piedalījās projekta iniciatoru, apvienības “Bērzes Strazdi”, un labdarības fonda “Labdaris.lv” pārstāvji, skolas vadība un bērni. Labiekārtoto sporta laukumu iemēģināja un ar paraugdemonstrējumiem uzstājās Rīgas Vingrošanas skolas dalībnieki, darbojās dažādas atrakcijas un izklaides bērniem. 

 

Sekot līdzi projekta gaitai Jūs varat šeit: https://www.facebook.com/pages/Par-iesp%C4%93ju-sportot-Strazdumui%C5%BEas-Intern%C4%81tvidusskolas-projekts/412968235529848?fref=ts

 

Projekta atbalstītāji: Kultfilma, CleanR, Noah Serious Injury Specialists, SIA Baltroot, SIA Kimi Projekti, Viesturs Saldavs un Fitness ABC, Lalonda, Latvieši Lesterē, Sautportas latvieši un katrs ziedotājs atsevišķi.

 

PAR MUMS

http://epadomi.lv/nauda_un_bizness/izglitiba/04092015-strazdumuizas_internatvidusskola_atklats_

http://skaties.lv/izklaide/raibumi/lielbritanijas-latviesi-palidz-atjaunot-sporta-laukumu-strazdumuizas-skolai/

https://www.latviesi.com/raksti/112331-lielbritanijas-latviesi-palidz-atjaunot-sporta-laukumu-strazdumuizas-skolai

http://baltic-ireland.ie/2015/09/32994/

http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/sveiciens-no-berzes-strazdiem

http://nra.lv/skandalozi/137931-vakara-zinas-anglijas-latviesi-janos-ires-rokingemas-pili.htm

http://www.anglobalticnews.co.uk/lv/lielbrit%C4%81nijas-latvie%C5%A1i-izveidoju%C5%A1i-labdar%C4%ABbas-akciju-%C2%ABpar-iesp%C4%93ju-sportot%C2%BB

http://www.fitnessabc.lv/10-jaunumi/109-labdaribas-skrejiens-vecaku-pludmale

 

VIDEO

http://www.building.lv/274-video/131241-strazdumuizas-internatvidusskolas-laukuma-atklasana

http://www.boomfm.lv/raidijums-5-novads-oktobri-ciemojas-asv-un-lielbritanija/

https://www.youtube.com/watch?v=uYzY6K5U25c

http://www.cliponrepeat.com/repeat?v=kbl_zSftDLE

https://www.youtube.com/watch?v=NoGAlfJNZ2I

bottom of page