top of page

Anglijas latvieši Jaungada labdarības ballē ziedo izglītības projektam Latvijā

31. decembrī Daugavas Vanagu fonda Lielbritānijā lauku īpašumā «Straumēni» notika galvenais gada nogales pasākums – Jaungada labdarības balle. Tajā tika godināti izcilākie latviešu kopienas pārstāvji Apvienotajā Karalistē «Latviešu gada balva Lielbritānijā 2017» ceremonijā un vākti ziedojumi ārpusstundu izglītības «ROBOTIKA» ieviešanai Latvijas internātskolās.

Pasākumā pulcējās 187 latvieši - lūgtie viesi - «Latviešu gada balva Lielbritānijā 2017» finālisti visās sešās kategorijās ar savām ģimenēm un draugiem, atbalstītāji, sadarbības partneri un citi interesenti no latviešu kopienas Lielbritānijā. Pēc pasākuma «Bērzes Strazdi» - Labdarība» projektam «ROBOTIKA Latvijas internātskolās» tika novirzīts ziedojums 725, 50 GBP apmērā.

Latviešu Lielbritānijā asociācija «Bērzes Strazdi» šoruden izsludināja pieteikšanos apbalvojumam «Latviešu gada balva Lielbritānijā 2017», kas pirmo gadu tika pasniegta sešās nominācijās – izglītībā, kultūrā, sportā, medijos, uzņēmējdarbībā un ieguldījums latviešu diasporas sabiedrībā.

Biedrība «Bērzes Strazdi» - Labdarība», kurai 2016. gadā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss Latvijā, sadarbībā ar Anglijas latviešiem veiksmīgi jau realizējusi 8 dažāda mēroga labdarības projektus, no kuriem grandiozākais ir pērn aizsāktais tehniskās jaunrades projekts robotikas pulciņu popularizēšanai Latvijas internātskolās un valsts mērogā. Labdarības projekta mērķis ir mazāk sociāli nodrošinātiem skolniekiem internātskolās Latvijā sniegt iespēju iegūt, redzesloku paplašinošu, tehniski progresīvu un kvalitatīvu interešu izglītību pēc mācību stundām.

Vērienīgais projekts Latvijai tiek īstenots sadarbībā ar «Robotu Skola», «Biosan», «iRobot», «Ghetto Games» un tā kopējas izmaksas – 22 000 eiro. Projekta dalībnieki ir pārliecināti, ka internātskolu mācību kvalitāte ir uzlabojama un piedāvā salīdzinoši vienkāršu risinājumu – robotika, kā redzesloku paplašinoša un konkurenci uzlabojoša aktivitāte, kas sekojošā projekta ietvaros neatstāj ietekmi uz skolas budžetu. Savukārt audzēkņos robotikas pulciņi raisa interesi par programmēšanu, konstruēšanu, elektroniku, paredzēšanu utt.

Labdarības projekta «ROBOTIKA Latvijas internātskolās» otrajā gadā pēc skolotāju apmācības, metodiskā materiāla izstrādes, internātskolu Latvijā un audzēkņu tehniskā aprīkojuma nodrošināšanas, šobrīd noris jau audzēkņu apmācība un gatavošanās Latvijas skolu sacensībām robotikā.

 

 

Vairāk par labdarības projektu «ROBOTIKA Latvijas internātskolās» uzzināt un ar savu ziedojumu palīdzēt to realizēt priekš bērniem Latvijas internātskolās var šeit: https://www.strazdi.co.uk/copy-of-davana-drabesu-internatpama

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page