top of page

Anglijas latvieši pasnieguši Ziemassvētku dāvanu Drabešu internātpamatskolai Latvijā

Ar Ziemassvētku dāvanas nodošanu svinīgajā svētku pasākumā, 21. decembrī, tika noslēgts Anglijas latviešu labdarības projekts Drabešu internātpamatskolai Latvijā.

21. decembrī ar Ziemassvētku lieldāvanas nodošanu svinīgā skolas svētku pasākumā tika noslēgts Anglijas latviešu labdarības projekts Drabešu internātpamatskolai Latvijā – «Dāvana Drabešu internātskolai». Labdarības biedrības pārstāvji devās uz Amatas novadu, lai Drabešu skolai pasniegtu ar Anglijas un pasaules latviešu ziedojumos kopīgi sarūpēto dāvanu, un ziemas saulgriežu dziesmām un rotaļām piepildītajā Ziemassvētku pasākumā tiktos ar vairāk nekā 65 internātskolas audzēkņiem un mācību spēkiem. «Bērzes Strazdi» Drabešu internāpamatskolas rīcībā nodeva projektorus «BENQ MS517H White» (770.91 EUR kopvērtībā) un Ziemassvētku dāvanu paciņas ar saldumiem un gardumiem visiem skolas audzēkņiem.

Lielbritānijas latviešu pasākumu organizatoru un labdarības biedrība «Bērzes Strazdi» turpinot savas iesāktās labdarības iniciatīvas, noslēdza 2016. gada projektu, kura mērķis bija dāvāt Drabešu internātpamatskolai papildinājumu mācību tehniskajai bāzei. Kopīgiem spēkiem ar Lielbritānijā dzīvojošajiem tautiešiem un savos organizētajos izklaides pasākumos «Bērzes Strazdi» regulāri vāc līdzekļus mazturīgo izglītības iestāžu Latvijas lauku novados atbalstam. Organizācija savās labdarības akcijās vienmēr ir likusi uzsvaru uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū, izglītības iestādēs Latvijā.

«Gada sākumā sazinoties ar Drabešu internātpamatskolas, Amatas novadā, vadību, tika noskaidrots, ka izglītības kvalitāti varētu uzlabot, ja piecās klasēs tiktu uzstādīti projektori un datori. Lai palīdzētu Drabešu internātpamatskolai tikt pie nepieciešāmā tehniskā aprīkojuma, Līgo svētkos Anglijas latviešu īpašumā «Straumēni» tika saziedoti 172, 83 GBP (193 EUR), mūzikas mākslinieka GACHO koncertā Lesterā, kuru apmeklēja vairāki simti Anglijā dzīvojošo tautiešu un mūziķa fani - 487, 24 GBP (548 EUR), savukārt «Bermudu divstūris» koncertā Lesterā 358, 37 GBP (415,84 EUR)», saka labdarības iniciatīvas vadītājs Toms Zeltiņš.

Pirms Ziemassvētkiem labdarības kontā saziedotie un atlikušie finasiālie līdzekļi tiks novirzīti Drabešu internātpamatskolai labdarības biedrības 2017. gada projekta «Robotika Latvijas lauku novadu internātskolās» ietvaros. Lielbritānijas latviešu pasākumu organizēšanas un labdarības biedrība «Bērzes Strazdi», kurai šogad tika piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, 2017. gadā īstenos projektu «Robotika Latvijas lauku novadu internātskolās», kas ir inovatīvas un konkurētspējīgas izglītības ieviešana Latvijas novadu internātskolās. Projekta gaitā robotikas kursu apguve tiks ieviesta vairākās Latvijas internātskolās, kā arī organizēta un uzraudzīta robotikas kursa apmācība.

bottom of page