top of page

Labdarības projekta ietvaros robotikas mācības internātskolās turpina 44 skolēni 

PayPal ButtonPayPal Button

Tehniskās jaunrades un ārpusstundu izglītības labdarības projekts «Robotika – Latvijas internātskolās» tika aizsākts pirms diviem gadiem. Labdarības projekts Latvijas internātskolu audzēkņu atbalstam un skolu izglītības procesa attīstībai ir Lielbritānijas latviešu organizācijas un labdarības biedrības «Bērzes Strazdi» iniciatīva.

Pateicoties ārzemēs dzīvojošās latviešu kopienas ziedojumiem un citu interesentu Latvijā atbalstam gada garumā, 2017. gada pavasarī tika uzsākta vairāku Latvijas novadu internātpamatskolu pasniedzēju apmācība. Šī mācību gada sākumā ar robotikas pulciņam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu jau tika nodrošinātas Upītes, Vaiņodes, Kandavas, Iecavas un Jūrmalas pilsētas internātskolas un pats svarīgākais – uzsāktas audzēkņu apmācības. Šobrīd šajās piecās Latvijas novadu izglītības iestādēs bezmaksas robotikas pulciņos kopumā aizrautīgi darbojas 44 audzēkņi, vecuma grupā no 5. līdz 9. klasei.

«Labdarības projekta «Robotika Latvijas internātskolās» uzdevums ir ar robotikas pulciņu ieviešanu šajās skolās veicināt arī internātskolu bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, kas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē. Tādā veidā piesaistot skolēnu interesi programmēšanai, inženierzinātnēm, elektronikai, projekta mērķis ir uzlabot viņu izglītības kvalitāti un, iespējams, arī konkurētspēju nākotnē», saka labdarības biedrības «Bērzes Strazdi» vadītājs Toms Zeltiņš.

Sabiedriskā labuma organizācijas «Bērzes Strazdi» īstenoto tehniskās jaunrades izglītības projektu pirmajā mācību gadā noslēgs pirmais starpskolu sacensību pasākums - «Ghetto Robotics» sacensības, kurās piedalīsies labdarības izveidoto robotikas pulciņu audzēkņi no internātskolām, lai sacenstos savās robotu dizaina un programmēšanas prasmēs. Audzēkņi varēs dalīties vērtīgajās iemaņās, kuras guvuši  darbojoties ar interesantām tehnoloģijām, reizē uzlabojot savu pašvērtējumu sekmes skolā citos mācību priekšmetos.

Vērienīgais divu gadu projekts Latvijas internātskolās tiek īstenots sadarbībā ar «Robotu Skola», laboratoriju aprīkojuma piegādātājs «Biosan», sadzīves robotu ražotājs «iRobot», ielas sporta un kultūras kustība «Ghetto Games» un tā kopējas izmaksas – 22 000 eiro.

«Bērzes Strazdi» savos labdarības projektos vienmēr ir likuši uzsvaru uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū vispārizglītojošās izglītības iestādēs Latvijā. Kopīgiem spēkiem ar Lielbritānijā dzīvojošajiem tautiešiem un savos organizētajos izklaides pasākumos Apvienotajā Karalistē, biedrība jau vairākus gadus vāc līdzekļus mazturīgo izglītības iestāžu un internātskolu Latvijas lauku novados atbalstam.

Turpinās līdzekļu vākšana tehniskās jaunrades izglītības labdarības projektam «Robotika – Latvijas internātskolās»

Atbalstīt ir vienkārši un ērti:

Biedrība “Bērzes Strazdi”

40008237910

SEB Banka

Konta Nr. LV59UNLA0050023136617

Pamatojums: Ziedojums robotikai

Ja dzīvo UK: https://mydonate.bt.com/fundraisers/robotika

Liels paldies par atbalstu!


BĒRZES STAZDI biedrībai ir SLO statuss

Info: www.strazdi.co.uk/robotika vai labdarība@strazdi.co.uk

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page